150 éves a kórógyi református templom

140

Szombaton ünnepelték templomuk megépülésének a 150. évfordulóját a kórógyi reformátusok. Az ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke, a Dunamelléki egyházkerületének püspöke hirdette az igét.

A szlavóniai Kórógy ma is álló református templomát 1873-ban szentelték fel. A népi emlékezet megőrizte, az építkezésből a falu apraja-nagyja kivette a részét, a gyerekek és az asszonyok is.

A honvédő háború kezdetén a szerb agresszió következtében az épület megsérült, lepusztult. Az első Fidesz-kormány támogatásával 1999-ben kétszázmillió forintos újjáépítési segélykeretet hoztak létre, ebből épült újjá többek között a kórógyi református templom is, melynek újraszentelésén részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is.

A kórógyi reformátusok temploma fennállásának a 150. évfordulója alkalmából november 18-án a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) hálaadó istentiszteletet tartott. A jubileumi ünnepségen részt vettek az ökumenikus tanács tagjai, Gyöngyös Zsófia, a zágrábi magyar nagykövetség első beosztottja, Császár Zoltán eszéki magyar konzul, Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, Cserepes Zoltán, a HMDK alelnöke, szlavóniai és drávaszögi, vajdasági és magyarországi vendégek, hívek és lelkipásztorok.

Az igét Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki egyházkerületének püspöke, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke hirdette. Visszaemlékezett a nehéz múltra, a háborús évekre, amelyek után sikerült újjászületnie a kis közösségnek. Hangsúlyozta, folytonos lelki újjászületésben élünk mind a személyes életünkben, mind a közösségiben, amihez elengedhetetlen az összetartás, hogy „együtt tudjunk leülni isten igéje köré”.

Szenn Péter, a HRKKE püspöke lapunknak nyilatkozva arról beszélt, ez a gyülekezet a legnehezebb időkben sem veszítette el hitét, Isten pedig megáldotta őket abban, hogy visszakerüljenek saját otthonaikba, és újra fölépítsék ezt a gyönyörű falut.

– Ezért adunk Istennek hálát és kérjük, hogy a továbbiakban is megtartson bennünket református keresztyén hitünkben és magyarságunkban – mondta Szenn Péter.

Emléktáblát avattak Sebestyén Pál templomépítő tiszteletére

A hálaadó istentisztelet során emléktáblát avattak Sebestyén Pál templomépítő lelkipásztor tiszteletére, aki 1861 és 1905 között szolgált itt, s aki 1848-as honvéd is volt. Négy év alatt építette fel híveinek az adományaiból a református templomot, melyet 1873. november 9-én szenteltek föl. A kórógyi református egyházközség által állított emléktáblát Balog Zoltán és Kel József, az egyházközség főgondnoka leplezték le, dr. Lábadi Károly néprajzkutató pedig Sebestyén Pál személyét mutatta be. Avatóbeszédet Szenn Péter püspök mondott.

A táblaavatás után a helybéli Ady Endre Művelődési Egyesület vegyes kara teljesített énekszolgálatot.

Bemutatták Kel József „150 éves a kórógyi református templom” című könyvét
Lábadi Károly mutatta be a Kel József által írt könyvet is, címe: 150 éves a kórógyi református templom. A kiadványt a HMDK támogatásával jelentették meg.
Kel József lapunknak nyilatkozva elmondta, a templommal kapcsolatos dokumentumok jelentős része a honvédő háborúban megsemmisült, ezt a hiányt próbálták pótolni levéltári kutatómunkával, amely alapul szolgált a templom történetét összefoglaló könyv megírásához. Köszönetét fejezte ki többek között Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek, aki hozzájárult a könyv megjelentetéséhez.
Egyházközségünk örömére egy 170 oldalas, szép könyvet mutathattunk be a mai napon, hogy képet kapjon egyházközségünk 150 éves múltjáról, aki fellapozza – nyilatkozta lapunknak Kel József.
Az évfordulót ünneplő istentisztelet a templom múltját bemutató plakátkiállítással zárult.