10 315 magyart számoltak meg Horvátországban

629

A múlt hét végén hozta nyilvánosságra a horvát Állami Statisztikai Hivatal a tavalyi népszámlálás nemzeti kisebbségekre vonatkozó adatait, többek között a horvátországi magyarságra vonatkozókat is.

Országosan a legnagyobb médiafigyelmet a katolikusok számának és arányának a csökkenése okozta, valamint az, hogy a szerb nemzeti kisebbség aránya Vukovár területén egyharmad alá esett, emiatt a helybéli horvát politikusok azt hangoztatták, hogy így már nincs lehetőség arra, hogy a szerb nyelv hivatalos használatban maradjon Vukovár városában.

Ami a nemzeti kisebbségeket illeti, a 2011-es népszámlálási adatokhoz viszonyítva a horvátországi nemzetiségek száma 328.738-ról 240.079-re fogyatkozott, ami 26,7 %-os csökkenés.

A horvátországi magyarság valamennyivel kisebb arányban, 25,6 %-kal fogyott, pontosabban 14.064-ről 10.315-re.

A magyarok száma minden horvátországi megyében csökkent, kivéve Zadar megyét, ahol a tíz évvel ezelőtti 96-ról 107-re nőtt az ott élő magyarok száma.

ÚJDONSÁG: megyei magyar képviselőt választhatnak majd nemzettársaink Zadar megyében és magyar elöljáró-helyettest a Hercegszőlősi járás területén élő magyarok

Azon megyéket illetően, ahol „jelentősebb” számban élnek nemzettársaink, kiemelhető Zágráb megye, amelyben a magyarok aránya 34,10%-kal csökkent, Vukovár-Szerém megyében a csökkenés aránya 30,42%, Belovár-Bilogora megyében 28,15%, míg Eszék-Baranya megyében 26,55%-nyi a fogyatkozás.

Érdekességnek számíthat, hogy Pélmonostor úgy maradt a „legmagyarabb” horvátországi város, hogy habár nemzettársaink száma ott is csökkent (801-ről 637-re), de az arányunk valamennyivel nőtt (7,96%-ról 7,99%-ra).

Ami a kollektív politikai jogainkat illeti, a Sziszek-Moslavina megyei magyarság többé nem fog tudni megyei magyar képviselőt választani (az ott élő magyarok száma 100 alá esett), de ahogy már említettük, örömteli változás, hogy a Zadar megyében élő magyaroknak már a jövő tavaszi kisebbségi önkormányzati voksoláson alkalmuk lesz megyei magyar képviselőt választani.

2025-ben, amikor a következő országos önkormányzati választásra fog sor kerülni, a horvátországi magyarság 5 járásban választhat majd az eddigi négy helyett magyar kisebbségi elöljáró-helyettest: a Tordincei, az Ernestinovói, a Bellyei, a Darázsi és a Hercegszőlősi járásban, mivel ezen közigazgatási egységek területén 15 százalékot meghaladó a magyarok aránya, de egyikben sem vagyunk már többségben (a Hercegszőlősi járásban 1299 magyar, 1344 horvát és 554 szerb él).

A következő számokban még részletesebben foglalkozunk majd a népszámlálás ránk vonatkozó adataival.

Jankovics Róbert, a HMDK elnöke:

– Sajnos az eredmények nem váratlanok. Mindannyian tudjuk, hogy nagyjából 5 temetésre jut egy keresztelő falvainkban. Az elhalálozás mellett sújtott bennünket az elvándorlás is, különösen Horvátországnak az EU-hoz történt 2013-as csatlakozása óta. Sajnos a Covid-járvány, valamint a természetesnek tekinthető asszimiláció is rontott a helyzetünkön.

Nincs más hátra, mint előre, tartja a mondás. Így nekünk is közösségként új erőt kell merítenünk, hogy a Horvátország területén élő nemzettársaink számára minél jobb életkörülményeket teremtsünk, és ezáltal többen legyünk és megmaradjunk szülőföldünkön, otthonainkban – nyilatkozta Jankovics.