Rendezvény az identitás megőrzése céljából

0
266

Továbbra is népszerű a Zágráb megyei magyar nap a régióban élő nemzettársaink körében, mert ekkor találkozhatnak egymással és gyakorolhatják anyanyelvüket. Az esten szlavóniai és drávaszögi népi tánccsoportok adtak ízelítőt a magyar folklórból.

A horvát fővárost közrefogó, összesen kilenc várost és huszonöt községet magában foglaló Zágráb megyében szétszórtan élnek nemzettársaink, közösségbe való tömörítésük, nemzeti identitásuk megőrzése szélmalomharcnak tűnik. Berkes Imre ezt a feladatot vállalta el 2007-ben, amikor a Zágráb megyei magyar kisebbség képviselőjévé választották. Mindent megtesz azért, hogy nemzettársait bevonja a közös tevékenységekbe, ily módon igyekszik lassítani a fogyást. A hét végén tartott rendezvény is ezt a célt szolgálta.

– Már harmadik ciklusban töltöm be a Zágráb megyei magyar kisebbségi képviselői posztot, igyekszem minél erőteljesebben képviselni a megyében élő magyarság érdekeit, arra biztatom őket, hogy vállalják magyarságukat – mondja Berkes Imre.

A megyei magyar kisebbségi képviselő munkájáról elismerően szóltak az est meghívott vendégei is, akik között ott volt Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, Babić Zorán, a zágrábi magyar nagykövetség konzulja, Ljubica Ambrušec, a Zágráb megyei közgyűlés alelnöke, Balázs-Piri Zoltán, az országos magyar koordináció elnöke és Sipos Sándor, a HMDK országos szervezetének alelnöke.

A köszöntők után az est vendégelőadói, a Nagypiszanicai Magyarok Közösségének vegyes kara és a Kiskőszegi Kisasszonyok és Legények táncosai léptek színpadra.

A rendezvényt a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatta.