Jankovics Róbert a HMDK új elnöke

0
566

Jankovics Róbert eddigi ügyvezető elnök, a zágrábi parlament magyar képviselője lett a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) új elnöke.

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége december 29-ei, újbezdáni közgyűlésén nyolc megyéből 55 tagszervezet küldöttei vettek részt. Az egybegyűlteket először a szervezet elnöke, Jakab Sándor köszöntötte, majd lemondott elnöki tisztségéről.

A közgyűlés a javasolt és elfogadott napirend szerint folytatódott. Miután megválasztották a levezető elnökséget és a bizottságokat, a beszámolók következtek.

Jakab Sándor a HMDK sokrétű tevékenységéről számolt be, beszélt többek között a szervezet olyan jelentős fórumok munkájában való részvételéről, mint a Magyar Állandó Értekezlet, a Kárpát-medencei Autonómia Tanács vagy a Horvát-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság. Felidézte a szervezet 24 évvel ezelőtti megalakulásának legfontosabb momentumait és a kezdeteket, a magyarságunk érdekében elért sikerekről is beszélt. Köszönetet mondott Horvátország és Magyarország kormányának is a jelentős anyagi támogatásokért, amelyekben 2017-ben a horvátországi magyar közösség részesült. Az elmúlt időszak legjelentősebb támogatásának a HMDK Vidék- és Gazdaságfejlesztési Programját nevezte, mint mondta, ilyen nagyságrendű támogatásnak először tárgya a gazdasági tevékenység, ami létfontosságú, mert ezzel nemzeti közösségünk legfontosabb céljainak a megvalósulását segítik elő: a fennmaradást és a helyben maradást.

Ezt követően Jankovics Róbert ügyvezető elnök tartotta meg beszámolóját, aki elmondta, hogy egy rendkívül sikeres időszak van a szervezet mögött, különösen a 2017-es év volt eredményes. A szervezet olyan eredményeket ért el, amelyekre jóval nagyobb lélekszámú közösségek is büszkék lehetnének.

– Azok, akik kitartottak, kitartanak a HMDK mellett, büszkék lehetnek arra, hogy ez az egység, ez a társadalmi szerveződés a mai napig eredményeket tesz le az asztalra – hangsúlyozta, majd beszámolt a beruházásokról, a közösségi épületek megújulásáról. Itt külön kiemelte a dályhegyi kultúrotthont, amelynek ünnepélyes átadását 2017 legjelentősebb eseményének tekinthetjük. Hozzátette azt is, hogy hagyományőrző rendezvényekből, programokból és különféle fellépésekből az elmúlt időszakban is volt bőven. Szervezeteink tagjai most is  dicséretre méltó munkát végeztek.

Tisztújítás

A beszámolókat követően került sor a tisztújításra. Az elnöki posztra az egyedüli jelölt Jankovics Róbert, a HMDK eddigi ügyvezető elnöke volt, akit egyhangúlag választottak meg (egy szavazó tartózkodott). A közgyűlés új ügyvezető elnököt is választott Matijević Olivér személyében.

Jankovics Róbert megválasztását követően elmondta: óriási megtiszteltetés, de egyben hatalmas felelősség is ez a feltétlen bizalom számára. Az új elnök hangsúlyozta, hogy az eddiginél egységesebb, erősebb és önbizalommal telibb közösséggé szeretné formálni a horvátországi magyarságot, amelyben mindenkinek meglesz a helye. „A célom az, hogy ne csak megtartsuk az elért szintet kulturális autonómiánk tekintetében, hanem emeljük is, hogy ez a generáció legyen az, amely előrébb tudja ezt mozdítani” – mondta.

A közgyűlés figyelmét külön felhívta a 2018-a magyarországi parlamenti választásokra, és arra kérte azokat, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek, hogy ha még nem regisztráltak, mielőbb tegyék ezt meg. Elmondta, hogy a HMDK-központ munkatársainak a következő hónapokban az lesz az egyik legfontosabb feladatuk, hogy a regisztrációban segítsenek.

Felvázolta a terveket is, a megkezdett projektek, beruházások folytatását és újakat is ígért. Ezek közül az eszéki magyar iskolaközpont kollégiumának a megépítését emelte ki, amely a HMDK számára továbbra is prioritásnak számít. Természetesen a tömbmagyarság mellett a szórvány továbbra is számíthat a szervezet és az ő támogatására, új elnökként és kisebbségi parlamenti képviselőként is mindent meg fog tenni az érdekükben.  – Mindent meg fogok tenni azért, hogy a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör székházának a jogi helyzete rendeződjön, és hogy Fiumében magyar ház létesüljön – mondta Jankovics.

– Folytatjuk az érdekvédelmi munkát az élet minden területén, a horvátországi és az egyetemes magyarság javára és szolgálatára. Bízom abban, hogy az előttünk álló 2018-as év is hasonlóan eredményes lesz – fejezte be beszédét a HMDK új elnöke, Jankovics Róbert.

Javaslatára a közgyűlés Jakab Sándort a HMDK tiszteletbeli elnökének választotta.