Bemutatták a Zrínyi Magyar Kultúrkör első kiadványát

0
367

A kiadvány nem csak a szlavóniai magyarokról nyújt új ismereteket, de esélyt teremt a horvát és magyar történetírás közötti párbeszéd és együttműködés kialakítására is – hangsúlyozták többek között A kelet-szlavóniai magyarok a két világháború között című kiadvány szakmai lektorai múlt csütörtökön az eszéki Bölcsészettudományi Kar dísztermében tartott könyvbemutatón.

A kiadványról elsőként dr. Majdán János, a Pécsi Tudományegyetem újkortörténeti tanszékének egyetemi docense, a könyv egyik szakmai lektora beszélt. Elmondta, hogy a horvát és magyar történetírás nem mindig egyezik, ezért fontos az olyan, tényeket közlő kötetek megjelentetése, mint amilyen A kelet-szlavóniai magyarok a két világháború között című mű is. A kiadvány történelmi forrásdokumentumon alapszik, melyre a szerző, dr. Nyári Denisz, az eszéki egyetem docense doktori disszertációjával kapcsolatos kutatómunkája során bukkant a budapesti Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában. A pécsi lektor példamutatónak tartja, hogy a könyv két nyelven jelent meg.

A kétnyelvűség fontosságát hangsúlyozta Dubravka Božić Bogović lektor is, aki már nem először segítette és irányította Denisz kutatómunkáját, folyamatosan arra biztatva, hogy horvát és magyar nyelvtudását használja ki, kamatoztassa. A kötettel kapcsolatban elmondta, a szerző alapos munkát végzett, és egy komplex képet kapunk arról, hogyan és miként élt a kelet-szlavóniai magyarság a két világháború közötti időszakban.

A lektorok szakmai és baráti segítségét megköszönve vette át a szót Nyári Denisz, aki elmondta, az érdem elsősorban Deák Imréé, akinek a jegyzeteiből összeállította és megjelentette az egész forrásanyagot.  Majd kifejtette, hogy a szlavóniai térség iránti érdeklődését részben származása, részben pedig egyetemi tanulmányai alatti kíváncsisága és az ismeretszerzés iránti vágya keltette fel. Nagyon megörült, amikor doktori disszertációjához kutatva egy érdekes kéziratos gyűjteményre bukkant, amelyet különösen izgalmasnak talált, mert Harasztiról, a szülőfalujáról is szólt. A tudományos kutatások érdekében pedig, mint mondta, fontosnak tartotta az egész forrásanyag megjelentetését.

Jukić Zita

A könyv összefoglalja Deák Imre terepkutatásait az általa bejárt települések (Lacháza, Haraszti, Szentlászló, Eszék, Rétfalu, Selci Đakovački, Ivanovci Đakovački, Čakovci, Ójankovác) szerint. Beszámol mindegyik település rövid történetéről, korabeli közigazgatásáról, a lakosság társadalmi-gazdasági helyzetéről, vallási összetételéről, oktatásáról stb.

Jukić Zita, a Zrínyi Magyar Kultúrkör elnöke elmondta, az egyesületnek ez az első kiadványa, de reméli, hogy nem az utolsó. Köszönetet mondott a szerzőnek, hogy rájuk bízta a kiadást, valamint a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének, amelynek az anyagi támogatásából jelenhetett meg.